Seko Kasjauns.lv tīklā
Skaidrs
Rīga
Skaidrs
LV RU

Reklāmas laukumu tehniskā specifikācija

Banera veids
Izmērs
Izvietojums
Apjoms
Formāts
Komentārs
Giga 1
1000 x 150
Viss portāls
līdz 50kb
JPG, PNG, GIF, HTML5
Giga 2*
1000 x 200
Viss portāls
līdz 50kb
JPG, PNG, GIF, HTML5
Giga 3*
1000 x 300
Viss portāls
līdz 50kb
JPG, PNG, GIF, HTML5
Taisnstūris
250 x 400
Viss portāls
līdz 50kb
JPG, PNG, GIF, HTML5
Lielais taisnstūris*
250 x 700
Viss portāls
līdz 50kb
JPG, PNG, GIF, HTML5
Centra baneris lielais
(1. līmenis un raksti)
720 x 200
1.līmenis un raksti
līdz 50kb
JPG, PNG, GIF, HTML5
Centra baneris zem rakstiem
720 x 200
Visos portāla rakstos
līdz 50kb
JPG, PNG, GIF, HTML5
Sadalošais 1 (tikai 1.līmenis)
1000 x 200
1. līmenis
līdz 50kb
JPG, PNG, GIF, HTML5
Sadalošais 2 (tikai 1.līmenis)
1000 x 500
1. līmenis
līdz 50kb
JPG, PNG, GIF, HTML5
Kvadrāts TOP
250 x 250
Viss portāls
līdz 50kb
JPG, PNG, GIF, HTML5
Kvadrāts
250 x 250
Viss portāls
līdz 50kb
JPG, PNG, GIF, HTML5
Centra baneris rakstos zem lasītākās ziņas
420 x 150
Visos portāla rakstos
līdz 50kb
JPG, PNG, GIF, HTML5
Galeriju sponsoringa lielais taisnstūris
280 x 650
Visās portāla galerijās
līdz 50kb
JPG, PNG, GIF, HTML5
Galeriju sponsoringa pēdējā bilde
960 x 650
Visās portāla galerijās
līdz 50kb
JPG, PNG
Ievadlapa
1000 x 500
Atverot portālu
līdz 50kb
JPG, PNG
Fons
1240 x 600
Attiecīgajā sadaļā
līdz 100kb
JPG, PNG
Slīdošā rinda
800 x 50
Viss portāls
līdz 50kb
JPG, PNG
Peldošais
350 x 350
Viss portāls
līdz 50kb
JPG, PNG, GIF, HTML5
Teksta saite (zem rakstiem)
Teksta garums līdz 60 zīmēm, zem visiem portāla rakstiem
Reklāmas raksts
Teksta garums līdz 2500 zīmēm, rakstā var ievietot līdz 3 bildēm un izvietot bilžu galeriju līdz 9 bildēm
Konkurss
Teksta garums līdz 1000 zīmēm, līdz 10 jautājumiem, rakstā var ievietot līdz 3 bildēm uz izveidot bilžu galeriju līdz 9 bildēm

Reklāmas materiālu iesniegšanas termiņi

Reklāmas materiāli ir jāiesūta vismaz 2 (divas) pilnas darba dienas pirms to eksponēšanas sākuma. Ja tiek nokavēts reklāmas materiālu iesniegšanas termiņš, Kasjauns.lv un Otkrito.lv negarantē reklāmas materiālu izvietošanu portālā. Kompensācija šajā gadījumā netiks piešķirta.

Prasības un noteikumi baneriem flash formātā

Banera programmēšanai izmantojams ActionScript 2.
Flash baneros ir jāiestrādā clickTAG poga. Svarīgi ievērot lielo un mazo burtu secību. Pogas elementam vienmēr jāatrodas pašā augšējā slānī, un tam jābūt redzamam visu animācijas laiku.
Pogas koda paraugs (ActionScript 2):
actionscripts
on(release) {
getURL(clickTAG,"_blank");
}
Ja reklāmas materiālos tiek izmantoti skaņas efekti, tad reklāmas materiālā ir jābūt iestrādātai pogai, kas to izslēdz/ieslēdz. Skaņas efektus drīkst sākt atskaņot tikai pēc tam, kad pats lietotājs tos ir ieslēdzis.
Jebkādu ārējo datu pieprasījumi (video, audio, xml, teksta failu ielāde, web servisu izsaukumi utt.) bez iepriekšējas saskaņošanas ir aizliegti.
Flash baneris nedrīkst patērēt vairāk kā 25% no standarta datora procesora kapacitātes, maksimālajā punktā - ne vairāk par 60%. Kāpums līdz 60% ir pieņemams īsos (1 - 2 sekundes) periodos. Ja procesora noslodze ir vienmērīgi augsta (virs 50%) visu banera attēlošanas laiku, tas ir jāoptimizē vai jāpārtaisa. Par standarta procesoru tiek uzskatīta takts frekvence ~2 GHz.

Prasības un noteikumi flash multimediju/video baneriem

Šā veida baneriem ir saistošas visas baneru prasības un noteikumi, izņemot punktu par ārējo datu pieprasījumiem. Šā veida baneriem ir atļauts ielādēt flv failu no Kasjauns.lv/Otkrito.lv servera. Jebkādus citus ārējos datus vai no citiem serveriem nav atļauts ielādēt! Flv faila maksimālais svars ir 1.5Mb. Pirms banera sagatavošanas flv fails jāatsūta uz Kasjauns.lv/Otkrito.lv kontaktpersonai. Tas tiks ielādēts Kasjauns.lv/Otkrito.lv serverī, un tam tiks piešķirts unikāls links. Šis links ir jāiestrādā Flash banerī. Flash banera svars nedrīkst pārsniegt maksimālo svaru, kurš pieļaujams izvēlētajā pozīcijā.

Prasības un noteikumi video reklāmai sižetos

Kasjauns.lv/Otkrito.lv OnlineTV video reklāmas izšķirstpēja ir 640x360px (16:9 proporcijā, kura ir ieteicamā) vai 480x360px (4:3 proporcijā).
Video:
480x360px H.264 400kb/s profile: baseline,level: 3.0
640x360px H.264 500kb/s profile: baseline,level: 3.0
Audio:
AAC 64kb/s, 32000 vai 41000 MONO (ja materiāls tiešām nav stereo)
ja AAC nevar, tad der arī MP3
Svarīgi lai "container" ir "mp4" vai "mov".
Kasjauns.lv/Otkrito.lv sistēmā video faili pārkodēti netiks.

Prasības un noteikumi HTML5 baneriem

HTML5 baneri ir jāiesūta vismaz 2 (divas) pilnas darba dienas pirms to izvietošanas pirmā datuma. Ja reklāmas materiālu iesniegšanas termiņi netiek ievēroti, kasjauns.lv negarantē reklāmas materiālu izvietošanu portālā. Kompensācija termiņu neievērošanas gadījumā netiek piešķirta.
Galvenās prasības:
Netiek izmantoti ārējie resursi. Nearhivētam HTML failam ir korekti jāattēlo baneris arī bez interneta pieslēguma
Failus nepieciešams sūtīt *.zip arhīvā, ja to ir vairāk par 1
Baneru svars drīkst pārsniegt *.swf (līdz 50kb) ekvivalenta svaru trīs reizes
Maksimālais failu skaits arhīvā ir 10
Banerī jāiestrādā clickTAG parametri, kurš tiek padots kā GET tipa pieprasījums.
Video faili baneros:
Video baneriem tiek akceptēti MP4 formāta video faili. Maksimālais svars ir 5MB. Pirms banera sagatavošanas MP4 fails jānosūta uz adresi liva.asmane@rigasvilni.lv Tas tiks novietots uz Kasjauns.lv serveriem un atpakaļ tiks nosūtīta hipersaite, kas attiecīgi jāiestrādā HTML banerī.
Labā prakse:
Izmantot SVG bilžu vietā
Ja tiek izmantotas JPG, GIF, PNG bildes, likt tās vienā kopējā spraitā
Bildes kompresēt, atrodot līdzsvaru starp kvalitāti un mazāku svaru
Minificēt JS kodu, padarot to kompaktāku
Linku, uz kuru ved baneris, iesūtīt atsevišķi. Tas nedrīkst būt iestrādāts HTML5 banerī.

Prasības un noteikumi video fonam

Nepieciešami trīs video faili – mp4, ogv, webm, ar vienādu saturu, bit rate cipari var atšķirties tabulās doti aptuveni cipari, ieteicams katra faila izmērs ir līdz 25 Mb, video garums ir līdz 60 sekundēm.
1. VIDEO_FAILS.MP4
Video
Frame width: 1280
Frame height: 720
Display aspect ration 16:9
Format: MPEG-4
Overall bit rate mode: Variable
Data rate: 1387kbps
Total bitrate: 1552kbps
Frame rate mode: Constant
Frame rate: 25 frames/second
 
Audio
Format: AAC
Bit rate mode: variable
Bit rate: 165kbps
Maximum bit rate: 213kbps
Channels: 2 (stereo)
Audio sample rate: 48KHz
2. VIDEO_FAILS.OGV
Video
Frame width: 1280
Frame height: 720
Display aspect ration 16:9
Format: OGG/Theora
Overall bit rate mode: Variable
Total bitrate: 2126kbps
Frame rate mode: Constant
Frame rate: 25 frames/second
 
Audio
Format: Vorbis
Bit rate mode: variable
Bit rate: 160kbps
Channels: 2 (stereo)
Audio sample rate: 44.1KHz
3. VIDEO_FAILS.WEBM
Video
Frame width: 1280
Frame height: 720
Display aspect ration 16:9
Format: WebM/VP8
Overall bit rate mode: Variable
Total bitrate: 2226kbps
Frame rate mode: Constant
Frame rate: 25 frames/second
 
Audio
Format: Vorbis
Bit rate mode: variable
Bit rate: 320kbps
Channels: 2 (stereo)
Audio sample rate: 44.1KHz

Veicamie soļi un prasības nestandarta reklāmai

Vispirms reklāmas materiālu izgatavotājs iesniedz plānotā risinājuma skici attēla formātā (jpg, png) un idejas aprakstu teksta formātā.
Pēc skices saskaņošanas ar Kasjauns.lv/Otkrito.lv reklāmas materiālu izgatavotājam ir jāspēj piegādāt pilnībā funkcionējošu risinājumu 4 (četras) pilnas darba dienas pirms izvietošanas. Pretējā gadījumā Kasjauns.lv/Otkrito.lv patur tiesības aizkavēt kampaņas sākumu bez kompensācijas piešķiršanas, uz termiņu, kas ir nepieciešams materiālu testēšanai. Puses vienojas par kampaņas iespējamo tuvāko sākšanas laiku. Ar pilnībā funkcionējošu risinājumu ir domāts, ka tiek atsūtīti pilnīgi visi nepieciešamie faili (html, javascript, css, swf, jpg, gif u.c.) un tie ir sakomplektēti tā, lai plānotais risinājums darbotos Kasjauns.lv/Otkrito.lv portālā uz populārākajiem interneta pārlūkiem bez papildu programmēšanas darbu veikšanas. Arī nestandarta reklāmai ir saistoši ierobežojumi par procesora noslodzi.

Baneru iesniegšana

Gatavi baneri jāiesniedz 2 darba dienas pirms to ievietošanas portālā sūtot tos uz e-pastu: liva.asmane@rigasvilni.lv
Ja netiek ievērotas visas tehniskās prasības un reklāmas iesniegšanas termiņi, Izdevniecība neatbild par reklāmas kvalitāti!