Apmācies, neliels sniegs
Rīga
Apmācies, neliels sniegs
LV RU
Tava izglītība

Tiesību zinātņu studijas "Turībā" sniedz iespēju izvēlēties saistošāko tiesību specializāciju (7)

 
26.jūlijs 2016  08:00

Studijas Biznesa augstskolas Turība studiju programmā „Tiesību zinātnes” palīdzēs apgūt, kā izmantot un piemērot teorētiskās juridiskās zināšanas, kā arī veicinās praktiskās iemaņas un to pielietošanu dažādos amatos tiesību jomā.

Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Valsts sekretārs Raivis Kronbergs un Turības doktorants Nikolajs Ozoliņš.

Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Valsts sekretārs Raivis Kronbergs un Turības doktorants Nikolajs Ozoliņš.

Iespēja izvēlēties tiesību zinātņu specializāciju
Izvēloties šo studiju programmu, studentam ir iespēja gūt padziļinātas zināšanas dažādās tiesību zinātņu specializācijās:

Maksātnespējas tiesībās;
Pašvaldību tiesībās;
Publiskajās tiesībās biznesā.

Plašas prakses iespējas 
Juridiskajā fakultātē studējošajiem ir plašas iespējas augstskolā iegūtās zināšanas nostiprināt un pielietot Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā un tās padotības iestādēs, Augstākajā tiesā, Ģenerālprokuratūrā, Valsts ieņēmumu dienestā, Ieslodzījumu vietu pārvaldē un citās institūcijās. Prakses laikā studenti ne tikai gūst priekšstatu par izvēlēto profesiju, bet arī dibina kontaktus un iesaistās nozares aktualitātēs.

Pasniedzēji – nozares eksperti
Studiju process norisinās jomas ekspertu vadībā – fakultātes docētāji ir juristi, zvērināti advokāti, notāri, tiesu izpildītāji un tiesneši, kuri sniedz ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī caur dažādu kāzusu risināšanu un praktisko pieredzi sagatavo studējošos praktisku uzdevumu risināšanai reālajās dzīves situācijās.

Juridiskās fakultātes studenti var kļūt par diplomētiem speciālistiem divās augstskolās vienlaikus. Noteiktu laiku studējot Biznesa augstskolā Turība, ir iespēja iestāties dubultā diploma programmā, iegūstot gan Turības, gan sadarbības augstskolas University of Abertay Dundee (Lielbritānija) diplomu.

Studiju laikā tiek iegūtas prasmes līgumu slēgšanā, argumentēšanā un strīdu risināšanā, spēja padziļināti analizēt krimināltiesību problēmas, kā arī apgūta tiesas procesa norise un biznesa administratīvi procesuālie aspekti.

Daudzveidīgs un saistošs studiju process
Biznesa augstskolas Turība studiju programmas „Tiesību zinātnes” raksturīgākā iezīme ir studiju kursu satura pasniegšanas daudzveidība, proti, mācību vielas teorētisko bāzi papildina pasniedzēju piedāvātie juridisko lietu materiāli, tiesas procesa simulācija, diskusijas ar studējošajiem un uzstāšanās mākslas apguve. Piemēram, pirmā kursa studenti tiesību zinātnes stūrakmeni - tiesību teoriju – apgūst, nevis formālā veidā, bet, risinot kāzusus, uzstājoties ar savu argumentāciju un iesaistoties interesantās debatēs ar pasniedzēju speciāli šim mērķim atvēlētā semināra laikā. Tiesību zinātņu programmā iegūtās zināšanas un prasmes studējošie veiksmīgi piemēro ne tikai darbojoties izvēlētajā tiesību jomā, bet arī ikdienas situācijās, virzoties pretī saviem panākumiem.

Turība – praktiski labākā augstskola Latvijā!Reklāmas raksts sadarbībā ar Biznesa augstskolu Turība / Publicitātes foto


    Komentāru noteikumi

    SVARĪGĀKAIS