Apmācies
Rīga
Apmācies
LV RU
Tava izglītība

Pārnākot no citas augstskolas, iespējama atlaide studiju maksai Turībā (2)

 
25.augusts 2016  08:00

Strauji tuvojas jaunā studiju gada sākums, kad daudzi studenti uzsāks vai turpinās studijas kādā no Latvijas augstskolām. Taču ir arī tādi studenti, kuri ir uzsākuši studijas, bet laika gaitā sapratuši, ka izvēlētā studiju programma vai augstskola nav īsti piemērota. Studējot mainījušās intereses, ikdienas grafiks, prioritātes, un šobrīd ir vēlēšanās studēt citviet. Attiecīgi rodas jautājums – ko darīt, ja ir vēlēšanās pāriet uz citu augstskolu?

Pārnākot no citas augstskolas, iespējama atlaide studiju maksai Turībā

Pārnākšana no citas augstskolas nav sarežģīts process
Vai var mainīt augstskolu, ja studijas jau ir uzsāktas? Vai labāk to darīt studiju gada vidū vai sākumā? Vai studijas būs jāsāk no paša sākuma, vai arī jau iegūtie kredītpunkti saglabāsies? Šie ir visbiežāk uzdotie jautājumi saistītā ar pārnākšanu no citas augstskolas. Patiesībā pārnākšana no citas augstskolas nav sarežģīts process.

Jārīkojas sekojoši:
-    studentam, kurš vēlas iestāties Biznesa augstskolā Turība vēlākos studiju posmos, jāuzraksta iesniegums Studiju informācijas centram, norādot, uz kādu studiju programmu un studiju gadu viņš vēlas pārnākt;

-    kopā ar iesniegumu Studiju informācijas centram jāiesniedz akadēmiskā izziņa no iepriekšējās augstskolas vai diploms no jau absolvētas mācību iestādes.

Iespējams individuālais studiju plāns
Lai students pārnāktu uz vēlākiem studiju kursiem, iepriekš jābūt iegūtiem vismaz 40 kredītpunktiem. Pārnācēja iesniegumu izskata līdz 14 dienām, tiek izveidots salīdzinājuma protokols, kur tiek salīdzināti iepriekš apgūtie studiju kursi un izvēlētā Turības studiju programma. Dekāns pieņem lēmumu, kurā kursā studentu uzņemt, dekāna lēmumu apstiprina rektors. Tiek sagatavots individuālais studiju plāns, kurā tiek iekļauti papildus apgūstamie studiju kursi. Individuālajā plānā iekļauto papildus studiju kursu kārtošana ir bezmaksas.

Atlaide „Pārnākšana”
Reflektanti, kuri uzsāk studijas 2.,4.,6. vai 8. semestrī, var pretendēt uz studiju maksas atlaidi „Pārnākšana” – 50% atlaide vienam studiju gadam.

Pēc dokumentu iesniegšanas, dekāna un rektora apstiprinājuma, SIC zvana studentam un paziņo lēmumu. Ja students piekrīt augstskolas lēmumam par pāriešanu uz noteiktu kursu, tiek noslēgts līgums par izglītības iegūšanu. Pārnākšanu no citas augstskolas regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.932.

Pretimnākoši pasniedzēji un darbinieki
Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas fakultātes programmas „Žurnālistika un mediji” studente Evija Smane bija jau uzsākusi studijas citā augstskolā, kad saprata, ka tomēr vēlas gūt praktiskāku pieredzi izvēlētajā profesijā. „Es salīdzināju abu augstskolu piedāvātās studijas žurnālistikas virzienā un sapratu, ka vēlos studēt praktiski, nevis iet akadēmisko ceļu, turklāt, mani ieinteresēja arī lektori, proti, Turībā pasniedzēji ir nozares eksperti, kuri paši šobrīd aktīvi darbojas žurnālistikā, tāpēc arī pieņēmu lēmumu mainīt augstskolu. Pāriešanas process nebija sarežģīts – nebija apgrūtinošas birokrātijas, kā varētu šķist, turklāt, Turības pasniedzēji un darbinieki bija ļoti pretimnākoši un detalizēti informēja par to, kas man jādara, lai pārnākšana notiktu ātri un sekmīgi,” stāsta Evija.
Sīkāku informāciju par studiju programmām vai pārnākšanu no citas augstskolas uz Turību var iegūt, zvanot uz Studiju informācijas centru pa tālruni 67622333 vai rakstot uz sic@turiba.lv.

Turība – praktiski labākā augstskola Latvijā!Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Biznesa augstskolu Turība/Publicitātes foto


    Komentāru noteikumi

    SVARĪGĀKAIS